Home water pump discovery

ค้นหาปั๊มนํ้าที่เหมาะสมกับบ้านคุณ

คำถามที่พบบ่อยๆสำหรับผู้ที่กำลังเลือกปั๊มน้ำก็คือ ควรใช้ปั๊มน้ำประเภทใด กี่วัตต์ดี?
 ใส่ข้อมูลที่เป็นปัจจัยสำคัญเพื่อคำนวนหาประเภทและขนาดของปั๊มน้ำที่เหมาะสมกับการใช้งานครับ

1. เลือกประเภทของการใช้งาน

s1

ปั๊มบ้าน

s2

ปั๊มดูดน้ำลึก/น้ำบาดาล

Loading…

1. เลือกประเภทที่อยู่อาศัย

s1

บ้านเดี่ยว

s2

ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม

s3

ตึกแถว

s4

อาคาร/หอพัก

2. ใส่จํานวนชั้นของบ้านหรืออาคารที่ต้องการติดตั้งปั๊มนํ้า

เพื่อพิจารณาแรงดันในการส่งจ่ายน้ำให้เหมาะสมกับบ้านหรืออาคาร

3. ใส่จํานวนจุดจ่ายนํ้าที่คนในบ้านหรืออาคารมีโอกาสใช้พร้อมกัน

เพื่อพิจารณาแรงดันในการส่งจ่ายน้ำให้เหมาะสมกับบ้านหรืออาคาร

s1

4. บ้านหรืออาคารที่ต้องการติดตั้งปั๊มน้ำ มีอุปกรณ์จ่ายน้ำที่ต้องการแรงดันและปริมาณน้ำ มากกว่าปกติ เช่น หัวฝักบัวแบบ Rain Shower หรือ เครื่องทำน้ำอุ่น หรือไม่

เพื่อพิจารณาแรงดันในการส่งจ่ายน้ำให้เหมาะสมกับบ้านหรืออาคาร

s5
s5

Main Menu