Home water pump discovery

ค้นหาปั๊มนํ้าที่เหมาะสมกับบ้านคุณ

คำถามที่พบบ่อยๆสำหรับผู้ที่กำลังเลือกปั๊มน้ำก็คือ ควรใช้ปั๊มน้ำประเภทใด กี่วัตต์ดี?
 ใส่ข้อมูลที่เป็นปัจจัยสำคัญเพื่อคำนวนหาประเภทและขนาดของปั๊มน้ำที่เหมาะสมกับการใช้งานครับ

ความลึกของบ่อ/น้ําบาดาล

s1

12-18 เมตร

s2

18-30 เมตร

Loading…

Main Menu